El juny de l’any 2010 es va presentar el catàleg d’activitats d’associacions de gent gran de les comarques girorines anomenat TEMPORADA GRAN. Es tracta d’una guia que recull les activitats artístiques que porten a terme 118 associacions de gent gran, entre les quals hi ha les associacions de la Garrotxa, i que va néixer amb la voluntat d’esdevenir una eina per fomentar les relacions entre les entitats de la demarcació. En aquest catàleg s’hi enumeren activitats artístiques de tot tipus, les quals moltes d’aquestes es poden intercanviar. Aquesta, doncs, és una eina que de ben segur pot ser útil per agafar idees a l’hora de realitzar activitats d’interès social.