El Congrés Nacional de la Gent Gran que es convoca cada quatre anys des del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i el Consell de la Gent Gran de Catalunya (CGGCat), aplega representants de les persones grans de Catalunya i d’associacions, i persones expertes i professionals que durant diverses jornades de treball reflexionen sobre la realitat que viu la gent gran al nostre país i tracten els principals temes que els afecten.

Durant l’octubre de 2019 ha tingut lloc el 8è Congrés que ha treballat en dues ponències:

  • Ponència A: “El present de les persones grans: drets i deures”
  • Ponència B: “Les persones grans del futur: polítiques d’adaptació de la societat a l’envelliment”

Del Congrés Nacional en va sortir un manifest que conté les conclusions recollides a l’acte Congressual, i seran lliurades a les administracions, institucions i entitats competents, fent-ne un seguiment de l’evolució i del compliment i difusió al territori.