La Xecat és un projecte que aglutina en una mateixa xarxa el conjunt d’equipaments cívic d’àmbit català. El portal té per objectius donar a conèixer les activitats que els equipaments desenvolupen diàriament i enfortir el vincle entre els diferents equipaments cívis i optimitzar recursos.

D’acord amb el decret de creació, els equipaments cívics que en poden formar part són tots aquells que sorgeixin d’una iniciativa social, com casals, patronats culturals, centres municipals, casals de barri, casals de la gent gran, equipaments cívics de la Generalitat, etc.

Aquest portal s’organitza a través d’una plataforma tecnològica (portal http://www.xecat.gencat.cat/) que interrelaciona tots els equipament adherits oferint-los un catàleg d’activitats, programes gestionats per la plataforma i informació referent a ajuts a les entitats i de programes de formació entre d’altres. L’objectiu principal és esdevenir un únic canal de difusió per a tots.