El Ministeri de Sanitat, Política Social i Igualtat a través de l’Imserso (Instituto de Mayores y Servicios Sociales), és l’entitat encarregada de gestionar serveis socials complementaris de la Seguretat Social en matèria de gent gran i de persones en situació de dependència. Aquest organisme gestiona dos programes relacionats amb el que anomenen el foment de l’envelliment actiu: el Programa de Vacances per a la gent gran i el Programa de Termalisme Social.

Anualment l’Imserso publica les bases al seu web i posa a disposició un telèfon d’informació, el 901 109 899.

Més informació www.imserso.es