Avui, 15 de juny, és el Dia Mundial de la Presa de Consciència sobre l’Abús i el Maltractament a les Persones Grans. L’objectiu d’aquest dia és crear una consciència social i política per combatre aquesta xacra social inacceptable, que presenta múltiples formes i que es pot prevenir. El 19 de desembre de 2011, les Nacions Unides van reconèixer l’abús i el maltractament envers les persones grans com un problema social mundial que afecta la salut i els drets humans de milions de persones i una qüestió que mereix l’atenció de tota la comunitat internacional.

En motiu d’aquesta data, el Consell Consultiu de la Gent Gran de la Garrotxa ha organitzat, de manera coordinada amb altres comarques del país, una caminada guiada per reivindicar els drets de les persones grans. Vestits amb samarreta blanca, una quarantena de persones, de diferents edats, han participat aquest matí en una ruta guiada per Olot. En finalitzar la ruta, els participants d’arreu de la comarca han compartit experiències i fins i tot, han proposat noves caminades conjuntes per enfortir el vincle comarcal entre la gent gran del territori.

La Garrotxa és una comarca on destaca l’índex de sobreenvelliment (qüocient entre el nombre de persones de 85 anys i més i el nombre de persones de 65 anys i més, expressat en tant per cent) que, any rere any, ens mostra un 17,6%. És el percentatge més alt de les comarques gironines i es troba 3,5 punts per sobre del territori català, amb 14,1%. Amb aquestes xifres, el benestar de la gent gran de la comarca és un dels objectius de les polítiques públiques locals, que es duen a terme, principalment, a través del Consorci d’Acció Social de la Garrotxa.

L’any 2020 es va oficialitzar la creació del Consell Consultiu de la Gent Gran de la Garrotxa, una comissió de treball formada per la gent gran dels vint-i-un municipis de la comarca, amb l’acompanyament i secretaria tècnica del Consorci d’Acció Social i el Consell Comarcal de la Garrotxa. Aquest òrgan, (que no és nou, doncs abans de constituir-se oficialment, ja feia més de dues dècades que funcionava com a comissió de treball) és l’espai on es debaten i es proposen accions de millora de la vida de la gent gran i assumptes que, directa o indirectament, els hi poden afectar. El president del Consell Comarcal de la Garrotxa, Santi Reixach, presideix aquest Consell Consultiu, acompanyat pel representant de la Gent Gran triat per votació, actualment Manuel Álvarez, la regidora d’Acció Social de l’Ajuntament d’Olot, Imma Muñoz i la consellera d’Acció Social de la Garrotxa, Fina Surina. A les reunions, obertes a tothom, assisteixen regularment representants dels casals de la gent gran i centres cívics d’arreu de la comarca.

Les reunions del Consell Consultiu, que després de les restriccions imposades per la pandèmia han tornat a celebrar-se de manera presencial (durant la pandèmia, van continuar en format telemàtic, gràcies al suport logístic dels ajuntaments de la comarca i dels seus alcaldes i alcaldesses) són una eina essencial per treballar de manera coordinada i equilibrada assumptes que interessen i afecten directament a la població de la Garrotxa més gran de 65 anys.

A la darrera reunió de l’òrgan consultiu, celebrada el passat 8 de juny al Consell Comarcal, es van tractar, entre altres, temes relacionats amb la mobilitat, l’urbanisme i la cultura, destacant una proposta per recollir la memòria històrica de la gent de més edat de la Garrotxa.

Més enllà de les reunions oficials marcades al calendari, els membres del Consell Consultiu i els representants dels casals de la comarca estan en contacte continu amb els tècnics del Consorci d’Acció Social de la Garrotxa i amb els responsables polítics per gestionar temes d’interès, aconseguint així una dinàmica de treball fluida i constant que assegura la coordinació i eficiència en les i polítiques públiques destinades a garantir els drets de la gent gran de la Garrotxa